สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ


ตกแต่งแคมใน และรีแพร์ (Labia minora)

<< บริการ /

 ตกแต่งแคมใน และรีแพร์ (Labia minora)

การผ่าตัดตกแต่งแคมใน Labia minora

เนื้อแคมบริเวณปากช่องคลอดจะมีสองส่วน คือ แคมใหญ่และแคมเล็ก ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน  บางคนแคมเล็ก บางคนอาจจะมีแคมใหญ่ ซึ่งสามาเหตุหลักที่ทำให้แคมใหญ่ จะมาจากการคลอดลูก อายุที่เพิ่มขึ้น  บางคนมีขนาดแคมในที่ใหญ่ยาวหรือมีสีคล้ำไม่สวยงาม มีปัญหาเวลามีเพศสัมพันธ์ อาจถูกครูดดึงทำให้เจ็บได้  

วิธีการผ่าตัดจะทำให้มีขนาดเล็กลงและดูสวยงามขึ้น ซึ่งการผ่าตัดจะเป็นผ่าตัดเล็กใช้เวลาผ่าตัดเพียง 30นาที เสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้เลย ไหมที่ใช้เป็นไหมละลาย

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด 18,000 บาท

ผลลัพธ์การรักษาอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โครงสร้างร่ายกายของผู้เข้ารับบริการ

รีวิวหลังเข้ารับบริการ ตกแต่งแคมใน และรีแพร์ (Labia minora)


ดูภาพก่อนทำและหลังทำ ตกแต่งแคมใน (Labia minora)