สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ


ทำหัวนมให้เล็ก (Nipple reduction)

<< บริการ /

 ทำหัวนมให้เล็ก (Nipple reduction)

การผ่าตัดทำหัวนมให้เล็ก Nipple reduction

หัวนมที่มีลักษณะสวยงาม คือหัวนมที่มีขนาดเล็ก และไม่ยาวซึ่งเป็นหัวนมที่พบได้ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น แต่ในบางคนพันธ์ุกรรม ก็มีส่วนทำให้หัวนมมีขนาดยาวและใหญ่ได้หรือในคนที่มีบุตร หรือคนที่อายุมากขึ้น หัวนมก็มีแนวโน้มจะมีขนาดใหญ่ และยาวขึ้นทำให้ดูแล้วไม่เป็นที่พอใจของ คนไข้เองหรือแม้แต่เพศตรงข้าม ในแง่ความสวยงาม จึงมีการไปพบแพทย์เพื่อผ่าตัด ลดขนาด และความยาวลง วิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน

 

ใช้เวลาเพียง 30 นาที ท่อน้ำนมก็ไม่ถูกรบกวน แผลผ่าตัดก็น้อยมากจนแทบมองไม่เห็น

เป็นการผ่าตัดที่ให้ผลชัดเจน และคนไข้ส่วนใหญ่พอใจ

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด 18,000 บาท

ผลลัพธ์การรักษาอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โครงสร้างร่ายกายของผู้เข้ารับบริการ

รีวิวหลังเข้ารับบริการ ทำหัวนมให้เล็ก (Nipple reduction)


ดูภาพก่อนทำและหลังทำ ทำหัวนมให้เล็ก (Nipple reduction)