สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ


ร่องแก้มลึก (Deep Cheak Bone)

<< บริการ /

 ร่องแก้มลึก (Deep Cheak Bone)

ร่องแก้มลึก Deep Cheak Bone

สารที่ใช้ตกแต่งใบหน้าในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น โบท๊อกซ์ คอลลาเจน โดยสารตกแต่งมัก ใช้เพื่อเพิ่มความอิ่มของใบหน้า, ริมฝีปาก, ใต้ดวงตา, เพิ่มขนาดของอวัยวะต่างๆ และใช้ลดริ้ว รอยบริเวณใบหน้า เนื่องจาก ในปัจจุบันมีสารเติมเต็มออกมามาก โดยยังไม่มีการควบคุมอย่างจริงจัง ผู้ใช้บริการที่ต้องการฉีดสารดังกล่าว ควรศึกษาผลของการฉีดสารแต่ละชนิด ผลข้างเคียง และการแก้ไขหลังทำการฉีด เนื่องจากการฉีดสารบางชนิดที่เป็นสารเติมเต็มแบบถาวร อาจไม่สามารถแก้ไขได้จนเป็นปกติ
ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท

ผลลัพธ์การรักษาอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โครงสร้างร่ายกายของผู้เข้ารับบริการ

รีวิวหลังเข้ารับบริการ ร่องแก้มลึก (Deep Cheak Bone)


ดูภาพก่อนทำและหลังทำ ร่องแก้มลึก Deep Cheak Bone