สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ


ลักยิ้ม (Dimple)

<< บริการ /

 ลักยิ้ม (Dimple)

การทำลักยิ้ม dimple

ในบางครั้งบางครานั้นใบหน้าที่สวยงดงามแลดูน่าประทับตาประทับใจก็ไม่ได้เกิดขึ้น มา จากองค์ประกอบของใบหน้าที่มีนัยตาสวย จมูกโด่งเรียวริมฝีปากงดงามเสมอไปแต่ความสมดุลของใบหน้าอาจเกิดขึ้นจากองค์ประกอบในแต่ละส่วน ที่เข้ากันได้ดีและมี ความสดชื่นแจ่มใสประดับด้วยรอยยิ้ม ที่เบิกบาน ก็ย่อมที่จะส่งเสริมให้ใบหน้าแลดูมี เสน่ห์ขึ้น อย่างเห็นได้ชัด และหากเป็นรอยยิ้ม ที่มีรอยบุ๋ม เล็ก ๆ ที่บริเวณแก้มเพียงข้าง เดียวหรือสองข้างก็ตาม ก็ยิ่งจะเพิ่มความสดใส มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลักยิ้มก็มีส่วน ที่จะทำให้ใบหน้า แปรเปลี่ยนไป ในทางที่ดีได้ ถึงแม้ว่าจะเป็น องค์ประกอบที่เล็ก น้อย มากสำหรับใบหน้า

 

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าธรรมชาติก็ไม่ได้เป็นใจเสมอไป ที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมดุล สวยงามตามต้องการ และหากผู้ที่ต้องการจะมีลักยิ้ม ด้วยเหตุผลใดก็ตามคงจะไม่สามารถ แสวงหาวิธีเสริมแต่ง ให้ดูเป็นลักยิ้มตามธรรมชาติ ได้เนื่องจากลักยิ้มตามธรรมชาตินั้น ในขณะที่ไม่ยิ้มแย้มอาจมองเห็นผิวหนังบริเวณแก้มราบเรียบเหมือนกับคนไม่มีลักยิ้ม หรือ อย่างมากก็มองเห็นมีรอยบุ๋มเพียงเล็กน้อยแต่ในขณะที่ยิ้มนั้นจะเห็นรอยบุ๋มเกิดขึ้น อย่างชัดเจน

 

ดังนั้นการทำศัลยกรรมตกแต่งลักยิ้มจึงเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ต้อง การจะมีลักยิ้ม และยังต้องการลักยิ้ม และยังต้องการลักยิ้มที่เป็นธรรมชาติด้วยเช่นกัน

 

การทำศัลยกรรมตกแต่งลักยิ้มนั้น จะต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ งานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า อย่างดีว่ากล้ามเนื้อบริเวณใดทำหน้าที่ในขณะที่ยิ้ม เพราะจะต้องอาศัยกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆ ฉุดรั้งให้ผิวหนังบริเวณแก้มบุ๋ม ลงไปตามการ ทำงานของกล้ามเนื้อแต่ละมัด เพราะถ้าหากทำให้ผิวหนังยึดติดกับกล้ามเนื้อผิดตำแหน่งไปอาจไม่ได้ลักยิ้ม ตามที่ต้องการก็ได้

 

ศัลยแพทย์ตกแต่งจะพิจารณาถึงตำแหน่งที่จะทำลักยิ้มร่วมกับผู้ที่มารับการผ่าตัด โดยจะต้องอธิบายให้ผู้ที่มารับการผ่าตัดเข้าใจ ถึงผลดีผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ขณะ เดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่จะมาทำการผ่าตัดถึงความต้องการในด้าน ขนาดความใหญ่เล็กของลักยิ้ม และ จำนวนลักยิ้มที่ต้องการด้วยเมื่อทำความเข้าใจถูก ต้องตรงกันแล้วผลที่ได้รับมักจะสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ที่มารับการผ่าตัด เนื่องจาก การทำศัลยกรรมตกแต่งลักยิ้มนั้น เป็นการทำผ่าตัดที่มีโอกาสในการเกิดผลเสียค่อน ข้างต่ำมาก

 

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด 8,000 บาท

ผลลัพธ์การรักษาอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โครงสร้างร่ายกายของผู้เข้ารับบริการ

รีวิวหลังเข้ารับบริการ ลักยิ้ม (Dimple)


ดูภาพก่อนทำและหลังทำ ลักยิ้ม (Dimple)