สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ


หูกาง (Batear)

<< บริการ /

 หูกาง (Batear)

หูกาง (Batear) หูเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้รูปหน้าสวยหากมีใบหูที่เหมาะสมกับหน้าหน้า ไม่ควรเล็กหรือใหญ่จนเกินไป และทั้งสองข้างต้องมีขนาดเท่าๆ กัน การศัลยกรรมใบหูสามารถแก้ไขลักษณะหูกางผิดปกติได้ โดยการเปิดตามแนวหลังใบหู เพื่อปรับแต่งเย็บกระดูกอ่อนของใบหู หรือโดยการ ตัดบางส่วนของหูที่เป็นปัญหา เพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการ  สามารถทำศัลยกรรมตกแต่งได้โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง  หลังจากผ่าตัดเสร็จเห็นผลได้ทันทีและอยู่ได้ถาวร  ไม่เห็นรอยแผลเป็น

ปัญหาแทรกซ้อนที่อาจพบได้  การติดเชื้อ

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด 20,000 บาท

ผลลัพธ์การรักษาอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โครงสร้างร่ายกายของผู้เข้ารับบริการ

รีวิวหลังเข้ารับบริการ หูกาง (Batear)


ดูภาพก่อนทำและหลังทำ หูกาง (Batear)