สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ


เสริมจมูก (Rhinoplasty)

<< บริการ /

 เสริมจมูก (Rhinoplasty)

การที่คนเราจะมีใบหน้าที่สวยเข้ารูปนั้นจะต้องมีจมูกเป็นองค์ประกอบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสันจมูก ปีกจมูก ประกอบกันเพื่อให้เข้ารับใบกับใบหน้า หน้าผาก  คาง จึงจะได้รูปหน้าที่สวยงาม  ปัจจุบัน วัสดุที่ใช้เสริมจมูกได้อย่างปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในวรการศัลยกรรม แบ่งเป็นกลุ่มกว้างๆได้ 2 กลุ่ม คือใช้กระดูกตัวเอง autogenous bone graft และวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งที่นิยมคือซิลิโคน


การใช้กระดูกตัวเองautogenous bone graft              

ข้อดี คือใช้กระดูกของตัวเราเองซึ่งจะไม่มีปฏิกิริยาสิ่งแปลกปลอม เมื่อหายจะติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกับกระดูก

ข้อเสีย ต้องเอามาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ที่นิยมคือจากกระดูกซี่โครง ซึ่งจะทำให้มีแผลเป็น บริเวณที่เอามาและมีปริมาณจำกัดเมื่อได้มาแล้วไม่สามารถเหลา หรือตัดแต่งรูปทรงให้ได้ตาม ต้องการ ทำให้ไม่สวยงามเหมือนอย่างที่ต้องการมักใช้ในการแก้ไขความผิดปกติของใบหน้า ที่ไม่อาจใช้ซิลิโคนเสริมได้ เพราะเนื้อเยื่อบริเวณ นั้นอาจบางเกินไป ถ้าใช้ซิลิโคน อาจจะทะลุผิว ออกมาได้ ในปัจจุบันในทางเสริมสวยแทบจะไม่ีใช้กัน

 

การผ่าตัดเสริมด้วยซิลิโคนแท่ง Medical grade silicone rubber           

ข้อดี วัสดุที่ใช้มีปฏิกิริยาต่อร่างกายน้อย และสามารถตัดแต่งรูปทรงให้เหมาะสมกับจมูกคนไข้ที่จะเสริมได้ ถ้าเสริมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะได้ รูปทรงจมูกที่สวยงามและใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด และปัญหาแทรกซ้อนน้อย สามารถถอดออกได้ในอนาคตและจะได้รูปทรงจมูกเดิม

ข้อเสีย เป็นสิ่งแปลกปลอม ถึงแม้จะมีปฏิกิริยาต่อร่างกายน้อย แต่ก็ต้องได้รับการผ่าตัดจากศัลยแพทย์ผู้เชื่ยวชาญ ประเมินว่าผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดจะสามารถเสริมได้มากหรือน้อย โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและได้ผลลัพธ์ที่สวยงามเหมือน ธรรมชาติที่สุด

 

การเสริมจมูกด้วยวิธีการฉีดซิลิโคน Injection              

ในวงการแพทย์ปัจจุบันไม่เป็นที่ยอมรับโดยวิธีการฉีดสารแปลกปลอมเข้าจมูก แต่ก็มีคนไข้จำนวนมากที่ได้รับการฉีดมาจากผู้ไม่ใช่แพทย์ หรือจากแพทย์ ที่ไม่เป็นที่ยอมรับ สารที่ฉีดที่พบได้บ่อยๆได้แก่ ซิลิโคนเหลว พาราฟิน น้ำมันพืชบาง ชนิดหรือแม้แต่ที่คนไข้พูดกันว่าฉีดไบโอมา แต่ทั้งหมดนี้จะทำให้คนไข้ดูดีในช่วงเวลาสั้นๆเพียง 2-3 เดือน หลังจากนั้นจะเริ่มก่อปัญหาตามมาได้แก่ การอักเสบ บวม แดง จมูกดูใหญ่เหมือนงวงช้างหรือรูปทรงดูผิด รูปผิดรอยไป จนในที่สุดแทนที่จะดูสวยงามจะกลายเป็นรูปร่างผิดแปลกประหลาดไป จนถึงขั้นน่าเกลียดได้ ในที่สุดแล้วคนไข้กลุ่มนี้เกือบทุกคนจะต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อผ่าตัดเอาสารที่ฉีดออก และ เสริมใหม่ ให้ดูสวยงามขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสารที่ฉีดนี้ไม่สามารถเอาออกได้ทั้งหมดและรูปทรงที่แก้ไขแล้วจะสวยมาก หรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารที่ฉีดเข้าไปและระยะเวลาที่ทิ้งไว้นาน ยิ่งฉีดมานานก็จะเกิดเนื้อ เยื่อผังผืด และแคลเซียม มาเกาะมาก ทำให้เอาออกยาก หรือเอาออกแทบไม่ได้เลย ถ้าฉีดมาไม่นานและไม่มาก ส่วนใหญ่ผลการผ่าตัดแก้ไขจะได้ผลดี และได้ความสวยงามใกล้เคียงคนปกติ

 

ปัญหาแทรกซ้อนที่อาจพบได้

ได้แก่หลังการเสริมได้ระยะเวลาหนึ่งซิลิโคนอาจจะทะลุออกมาที่ ปลายจมูกเนื่องจากการติดเชื้อหรือซิลิโคนที่เสริมไม่ได้สัดส่วนกับเนื้อเยื่อจมูกคนไข้ที่จะรับได้หรือแกนซิลิ- โคนไม่อยู่ตรงกลางหรือบิดเบี้ยวไป แต่อย่างไรก็ตามปัญหาพวกนี้พบได้น้อยหากศัลยแพทย์ผู้ทำผ่าตัดมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพียงพอ

เวลาในการผ่าตัดเสริมจมูก ประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง

ข้อแนะนำการดูแลหลังการผ่าตัดเสริมจมูก
1. นอนให้ศรีษะอยู่สูงประมาณ 2-3 วัน เพื่อลดอาการบวม
2. ไม่ควรนอนตะแคงข้างประมาณ 7 วัน
3. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของหมักดอง, เผ็ด เค็ม ประมาณ 7 วัน

ค่าใช้จ่ายในการเสริมจมูก 20,000 - 25,000 บาท
แก้ไขที่ทำมาจากที่อื่นเสีย,ไม่ถูกใจ ตลอดจนแก้ไขจมูกที่ฉีดมา ค่ารักษา 25,000 บาท

ผลลัพธ์การรักษาอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โครงสร้างร่ายกายของผู้เข้ารับบริการ

รีวิวหลังเข้ารับบริการ เสริมจมูก (Rhinoplasty)

ภาพก่อน เสริมจมูก+ทำตาสองชั้น

ภาพก่อน เสริมจมูก+ทำตาสองชั้น

ภาพหลัง เสริมจมูก+ทำตาสองชั้น

ภาพหลัง เสริมจมูก+ทำตาสองชั้น

ภาพก่อน เสริมจมูก

ภาพก่อน เสริมจมูก

ภาพหลัง เสริมจมูก

ภาพหลัง เสริมจมูก

ภาพก่อน เสริมจมูก

ภาพก่อน เสริมจมูก

ภาพหลัง เสริมจมูก

ภาพหลัง เสริมจมูก

ภาพก่อน เสริมจมูก

ภาพก่อน เสริมจมูก

ภาพหลัง เสริมจมูก

ภาพหลัง เสริมจมูก


ดูภาพก่อนทำและหลังทำ เสริมจมูก (Rhinoplasty)