สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ


โหนกแก้ม (Cheak Bone )

<< บริการ /

 โหนกแก้ม (Cheak Bone )

แก้มตอบ ขมับตอบ Cheak Bone

ใช้กับผู้ที่ต้องการเสริมโหนกแก้ม แต่ไม่ต้องการใช้ Siliconeเสริมโดยทั่วๆไปจะดูด ไขมัน บริเวณ ต้นขาหรือบริเวณหน้าท้อง และนำมาฉีดที่โหนกแก้ม โดย ผ่านแผลขนาด เล็กๆ บริเวณหน้า หรือผู้ที่ต้องการเสริมขมับสามารถนำ ไขมันจากหน้าท้อง มาฉีดที่ขมับได้

ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท

ผลลัพธ์การรักษาอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่โครงสร้างร่ายกายของผู้เข้ารับบริการ

รีวิวหลังเข้ารับบริการ โหนกแก้ม (Cheak Bone )


ดูภาพก่อนทำและหลังทำ โหนกแก้ม (Cheak Bone )