สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ


ตาสองชั้น

<< บริการ /

 ตาสองชั้น

รีวิวหลังเข้ารับบริการ ตาสองชั้น

ภาพก่อน ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพก่อน ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพหลัง ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพหลัง ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพก่อน ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพก่อน ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพหลัง ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพหลัง ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพก่อน ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพก่อน ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพหลัง ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพหลัง ทำตาสองชั้น+เสริมจมูก

ภาพก่อน ทำตาสองชั้น

ภาพก่อน ทำตาสองชั้น

ภาพหลัง ทำตาสองชั้น

ภาพหลัง ทำตาสองชั้น


ดูภาพก่อนทำและหลังทำ ��������������������������� Upper Blephaloplasty