สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ


Service

เสริมจมูก (Rhinoplasty)
แก้ไขจมูกจากที่อื่น
ถุงใต้ตา (Lower Blepharoplasty)
เสริมหน้าอก (Breast Implant)
ดึงหน้า (Full Facelift)
ตาสองชั้น (Upper Blephaloplasty)
หูกาง (Batear)
ตัดปีกจมูก (Alar resection)
เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อน
เสริมคาง
ตาสองชั้น
ทำหัวนมให้เล็ก (Nipple reduction)
ลักยิ้ม (Dimple)
ตกแต่งแคมใน และรีแพร์ (Labia minora)
ปากบาง (Lits)
โหนกแก้ม (Cheak Bone )
ดึงตีนกา (Crow feet)
ร่องแก้มลึก (Deep Cheak Bone)